Pozvánka na řádné zasedání obecního zastupitelstva dne 20. 6. 2022 od 18:00 hod

zveřejněno: 13.6.2022     rubrika: Úřední deska - ARCHIV

   OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE

       Vltavská 14, 250 67 Větrušice, Praha – východ, tel.:220 941 265, 220 940 507

e-mail: obec@vetrusice.cz.                    www.vetrusice.cz 

Pozvánka

na řádné zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 20.6.2022 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu, Vltavská 14.


1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva
2. Závěrečný účet obce a zpráva auditora za rok 2021
3. Návrhy smluv Věcná břemena služebnosti
4. Pronájem části pozemku p.č. 145/16
5. Prodej části pozemku p.č. 145/13 výměra 62 m2 (revize KN)
6. Žádost o dotaci ze Středočeského fondu obnovy venkova
    2021-2024
7. Rozpočtové opatření č. 5/2022
8. Stavební
9. Činnost obecního úřadu
10. Závěr

Petra Šefčíková
starostka obce Větrušice

Vyvěšeno dne: 13.6.2022
Sejmuto dne: 21.6.2022

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko