Úřední deska

Vyvěšeno Název a anotace Kategorie
26.5.2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Vyvěšeno: 26.5.2022
Sejmuto:
Úřední deska
25.5.2022 Územní plán Větrušice Úplné znění po změně č. 1
Vyvěšeno:25.5.2022
Sejmuto:
Úřední deska
25.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy č. 1/2022, kterým se vydává Změna č. 1 územního plánu Větrušice
Vyvěšeno: 25.5.2022
Sejmuto:
Úřední deska
16.5.2022 Rozpočtové opatření č. 3/2022
Vyvěšeno:16.5.2022
Sejmuto:
Úřední deska
16.5.2022 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2021
Vyvěšeno: 16.5.2022
Sejmuto: 30.6.2023
Úřední deska
16.5.2022 Pozvánka na řádné zasedání obecního zastupitelstva dne 23.5.2022 od 18:00 hod
Vyvěšeno: 16.5.2022
Sejmuto: 24.5.2022
Úřední deska
13.5.2022 Oznámení - Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Větrušice ( PY) - obnova NN za kNN, IE-12-6009887
Vyvěšeno:13.5.2022
Sejmuto:29.5.2022
Úřední deska
6.5.2022 Veřejná vahláška Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy v termínu 1. 5. 2022 - 30. 4. 2023
Vyvěšeno:6.5.2022
Sejmuto: 21.5.2022
Úřední deska
6.5.2022 Veřejné projednání návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vyvěšeno: 6.5.2022
Sejmuto: 6.6.2022
Úřední deska
6.5.2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Údolí Vltavy
Vyvěšeno: 6.5.2022
Sejmuto: 22.5.2022
Úřední deska
6.5.2022 Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 DSO Údolí Vltavy
Vyvěšeno: 6.5.2022
Sejmuto:22.5.2022
Úřední deska
3.5.2022 Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.4.2022
Vyvěšeno: 3.5.2022
Sejmuto: 24.5.2022
Úřední deska
14.4.2022 Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2021
Vyvěšeno: 14.4.2022
Sejmuto: 10.5.2022
Úřední deska
13.4.2022 Výzva k odstranění opuštěného vozidla ulice Nad Višňovkou
Vyvěšeno: 13.4.2022
Sejmuto: 13.6.2022
Úřední deska
21.3.2022 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dolní Povltaví za rok 2021
Vyvěšeno: 21.3.2022
Sejmuto: 30.6.2022
Úřední deska
14.2.2022 Oznámení o zveřejnění účetní závěrky obce Větrušice 2021
Vyvěšeno: 14.2.2021
Sejmuto:
Úřední deska
3.1.2022 Oznámení o zveřejnění - Rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 Svazku měst a obcí VKM
Vyvěšeno: 3.1.2022
Sejmuto:
Úřední deska
3.12.2021 DSO Dolní Povltaví - Schválené rozpočtové opatření č.2/2021
Vyvěšeno: 3.12.2021
Sejmuto:
Úřední deska
3.12.2021 Schválený rozpočet na rok 2022 DSO Dolní Povltaví
Vyvěšeno: 3.12.2021
Sejmuto:
Úřední deska
24.11.2021 Oznámení o zveřejnění (rozpočet obce na rok 2022, střednědobý výhled, rozpočtová opatření)
Vyvěšeno: 24.11.2021
Sejmuto: do doby schválení rozpočtu na rok 2023
Úřední deska
26.2.2021 Aktualizovaný seznam nemovitostí - neznámý vlastník
vydává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšeno: 26.2.2021
Úřední deska
4.9.2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)
Vyvěšeno: 4.9.2020
Sejmuto:
Úřední deska
3.1.2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Vyvěšeno: 3.1.2020
Úřední deska

logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko