O obci a fotogalerie

Obec Větrušice se nachází v SZ cípu okresu Praha - východ, přímo na hranici s Prahou-západ, od které ji ovšem odděluje řeka Vltava.
Ačkoli se v blízkosti nacházejí menší města Klecany (jižně) a Odolena Voda (severně), přirozeným spádovým centrem pro většinu obyvatel zůstává Praha, a to zejména její severní pravobřežní část (Praha 8).
Od roku 2001 již ve Větrušicích funguje MHD. Pro místní obyvatele je to jistě velké plus, neboť většina občanů dojíždí do Prahy nejen za prací, ale i za kulturou, vyšším školstvím, odborným zdravotnictvím a na úřady.
Zatím bezproblémová cesta automobilem z Prahy do naší Větrušic trvá max. 15 min. Automobilismus neruší poklid obce, protože obec je koncová - nikoli průjezdní.
To, že Větrušice leží vysoko na skalnatém břehu Vltavy, umožňuje většině obyvatel nádherný výhled do kraje – na Vltavu, na skály, na protější obec Libčice a při dobré viditelnosti jsou dokonce vidět vrcholky Českého středohoří.
Pohled na západ slunce je ve Větrušicích opravdu úchvatný.

Počet obyvatel  Větrušic  v poslední době stoupá a k 1. 1. 2016 byl dle dat Ministerstva vnitra 599 trvale bydlících občanů. Je zde samozřejmě i část občanů, kteří v obci vlastní nemovitosti k trvalému bydlení, ale jsou hlášeni v jiných obcích, nejčastěji v Praze. Počet těch, kdo v obci vlastní rekreační objekty, je velmi nízký, protože se jedná pouze o 20 objektů k rekreaci. Porovnáme-li např. nárůst počtu občanů v letech 2005 až 2009, jednal se nárůst o pouhých 40 občanů, zatímco mezi léty 2010 až 2014 to bylo 126 občanů.

Mládež je v obci zastoupena poměrně výrazně. Dětí od 0 do 15 let žije v obci 107, počet mladých lidí mezi 15 a 18 lety je 22. V důchodovém věku je necelých sto obyvatel. Důležitým demografickým údajem je počet dětí předškolního věku, který stabilně stoupá a v roce 2015 dosáhl čísla 43 dětí.

V obci žijí také cizinci a to s trvalým či přechodným bydlištěm. K 1. 1. 2016 jich je v obci evidováno 36, z toho 21 mužů a 15 žen.

Obec Větrušice se nachází v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji, zhruba 20 km jihovýchodně od města Kralupy nad Vltavou, 20 km západně od města Neratovice a 22 km severně od centra města Prahy. Kolem Obce Větrušice probíhá silnice III/ 24219.

Obec leží hned vedle řeky Vltavy, která patří mezi národní bohatství. Mezi řekou Vltava a obcí se rozpíná Větrušická rokle. Především díky tomuto okolí je obec velice klidnou a příjemnou lokalitou pro život i pro turistiku.

 

Infrastruktura obce Kanalizace a ČOV:
Není vybudována kanalizace pro celou obec, u rodinných domů jsou buď žumpy, anebo malé čističky odpadních vod s likvidací odpadních vod na vlastních pozemcích majitelů čistících zařízení odpadních vod. V současné době sice existují dva projekty na vybudování kanalizace. Jeden z roku 2002 na vybudování tlakové kanalizace, zatímco ve druhém případě se jedná o studii z roku 2008 na vybudování kanalizace pomocí soukromých čistíren odpadních vod. Zejména v prvním případě zůstává problémem vhodný pozemek na vybudování centrální čistírny odpadních vod, skutečnost, že obec je položena na okraji chráněného území Větrušické rokle, a navíc projekt nezahrnuje nově vybudovanou severní část obce. Co se týče druhého projektu, je v podstatě nerealizovatelný, protože svod do stávající dešťové kanalizace není možný. Přes tyto problémy se  současné zastupitelstvo projektu vybudování kanalizace v celé obci intenzivně věnuje.

Veřejný vodovod:
Vodovodní infrastruktura v obci je v dobrém stavu (vodovodní přivaděč byl dobudován v roce 2003). Obec rovněž disponuje několika studnami (ve vlastnictví obce), které jsou vedeny jako rezerva vodního zdroje. V roce 2014 byla zrekonstruována studna v ulici Vltavská, nedaleko budovy obecního úřadu a vodu z ní lze použít jako vodu užitkovou.

Místní komunikace:
Obec Větrušice je neprůjezdnou obcí a jedinou komunikací vedoucí do obce je silnice III. třídy č. 24219, a to její odbočná větev od křižovatky Klecany – Drasty – Větrušice. Výhodou obce je její poloha v blízkosti dálnice D8, aniž by obec byla ohrožena hlukem a znečištěním ovzduší z provozu na dálnici. Přímo v obci není doprava příliš masivní, protože do obce přijíždějí pouze její obyvatelé a jejich případné návštěvy. Jediný malý obchod v obci si zásobuje sám majitel osobním vozidlem s malými výjimkami zásobování nápoji a mraženými výrobky Určitou komplikací mohou být zemědělské stroje, zejména v jarních a podzimních měsících (v obci sídlí ZD Klecany) a následné silné znečišťování místních komunikací i části komunikace krajské (III/24219), která obcí prochází až k autobusové zastávce ve středu obce. Zásadním problémem je pak neutěšený stav přístupové komunikace, která patří pod Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. Silnice je už po delší dobu v havarijním stavu, na což bylo opakovaně upozorňováno. Aktuálně je povrch provizorně opravován, kdy došlo zásluhou obce a na její náklady k odstranění starého, dlouhodobě nepoužívaného chodníku, který bránil odtoku vody z povrchu vozovky. Nicméně části krajnice jsou utržené, Strategický plán rozvoje obce Větrušice 15 Obec Větrušice Vltavská 14, Větrušice, 250 67 Klecany přetrvává řada výmolů. Zlepšení stavu nepomohly provizorní opravy realizované v roce 2013 a lze se domnívat, že ani stávající malá oprava nebude mít dlouhého trvání. Místní komunikace, včetně účelových komunikací, nejsou v nejlepším stavu, z větší části nejsou vybudovány odpovídající chodníky, takže místní komunikace vyžadují urgentní rekonstrukci a modernizaci. Dešťová voda při větších deštích, kterých nebývá příliš mnoho, proudí, i přes vybudovanou dešťovou kanalizaci, po komunikacích a často zatéká na soukromé pozemky u rodinných domů. Lze tedy uvažovat i o rekonstrukci dešťové kanalizace. Navíc obec nemá zpracován pasport komunikací, což brání podávat žádosti o dotace na opravu komunikací, protože řada z nich je vedena nikoliv jako komunikace místní, ale jako komunikace ostatní či účelová. Výrazným problémem se stává parkování, a to zejména ve „staré“ části obce, ale tyto problémy se nevyhýbají ani nové zástavbě v ulici Východní a Skalní v severní části obce.

Veřejné osvětlení:
Veřejné osvětlení z větší části pokrývá potřeby obce, avšak některé lampy veřejného osvětlení již potřebují výměnu, problémem je i skutečnost, že lampy se od sebe liší a často je obtížné sehnat správné náhradní díly.

Plynofikace:
Obec je plynofikována od roku 2004, přičemž investorem akce byla společnost Pražská plynárenská a.s.

 


Poslední články


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.