Ověřování listin, podpisů a výpisy z registrů CZECH POINT

Výpis z registrů a ověření listin CZECH POINT

Czech point je místo komunikace občana s informačním systémem veřejné správy. Je to zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech point je kontaktní místo, na kterém mohou občané i právnické osoby získat ověřené opisy a výpisy údajů, které stát vede v centrálních evidencích a registrech. 

Na našem pracovišti můžete získat ověřené výpisy z centrálních a základních registrů: 

 • z katastru nemovitostí
 • z obchodního rejstříku
 • z živnostenského rejstříku
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob
 • výpis z evidence rejstříku trestů právnický osob
 • výpis údajů z registru obyvatel
 • výpis údajů z registru osob
 • veřejný výpis údajů z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru osob
 • žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
 • agendy datových schránek (např. zřízení datové schránky, zneplatnění přístupových údajů a vydání nových).

 Zároveň se zde provádí i veškeré ověřování listin a podpisů.

 

Co budete potřebovat:

Ověření podpisu a výpis z centrálních a základních registrů – Občanský průkaz

Výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy - číslo pozeku, popř. číslo listu vlastnictví

 

Výpisy lze získat okamžitě na místě, stejně tak ověření listin a podpisů.

 

Za ověřené výpisy a ověření se vybírají správní poplatky:

Ověřený výpis z informačního systému (výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy) první stránka 100,- Kč a každá další i započatá stránka 50,- Kč

Ověřený výpis z rejstříku trestů 100,- Kč

Ověření podpisu, za každý podpis 50,- Kč

Ověření listiny, za každou i započatou stránku 50,- Kč

 

U Žádosti o změnu údajů v registru obyvatel, Žádosti o změnu údajů v registru osob a Žádosti o poskytnutí údajů třetí osobě se nehradí žádný správní poplatek.


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko