Publicita

 
 
 Logo Středočeského kraje
 
Program: 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
 
Název projektu: Kanalizace a ČOV Větrušice
 
Evidenční číslo projektu: ISF/ŽIV/044712/2021
 
Max. výše dotace: 985 077 Kč
 

 
 
 

 MMR
 

Název projektu: Oprava místních komunikací – Severní, Jižní, Slunečná

Program: 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+

Realizace projektu:  2021 

Celkové způsobilé náklady: 2 786 245 Kč

Výše podpory: 2 228 996 Kč

Vlastní financování min.: 557 249 Kč

 
 _______________________________________________________________________________
 
______________________________________________
 
 
 
 
Grant na akci s názvem "Wifi4EU Podpora připojení k internetu v místních komunitách" v obci Větrušice č. 1-2018/005837-007971
 
Výše dotace: 15 000 Euro
 
Náklady na projekt EU: 100 %
Náklady na projekt obec:
 
_______________________________________________________________________________
 
 
 Logo Středočeského kraje
 
Program: 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
 
Název projektu: Kanalizace a ČOV Větrušice
 
Evidenční číslo projektu: ISF/ŽIV/042244/2020
 
Max. výše dotace: 582 896 Kč
 
_______________________________________________________________________________
 

OPZ/1.2/ 073/0008884  projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015800 prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Název projektu: Dětská skupina Větříček II.

Realizace projektu: 1. 3. 2020 – 28. 2. 2022

Celkové max. způsobilé náklady: 2.628.000 Kč

Projekt je v plné realizaci

Účelem dotace je provoz zařízení péče o děti předškolního věku v rámci realizace projektu specifikovaného v úvodní části, tedy financování provozu dětské skupiny Větříček III.

 
_______________________________________________________________________________
 
 Logo Středočeského kraje
 
Program: Středočeský infrastrukturální fond pro rok 2019
 
Projekt "Kanalizace a ČOV Větrušice"
 
Dotace ve výši     1.282.319 Kč
 
_______________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
Název akce: Rekonstrukce Hasičské zbrojnice na Spokovou klubovnu
 
Program: 11782 - Podpora rozvoje regionů
 
Náklady celkem: 940.010,55 Kč
Vlastní zdroje (30%): 305.736,55 Kč
Dotace (70%): 634.274 Kč
 
 
 
Výsledek obrázku pro logo ministerstvo životního prostředí
 
 
Program: Zelená úsporám – budovy veřejného sektoru

Název akce: Rekonstrukce nevyužívané obecní budovy – hasičská zbrojnice

Nové využití: Spolková klubovna  pro místní spolky

Náklady celkem –  550.448 Kč

Vlastní zdoje (10%) – 55.045 Kč

Zelená úsporám (90%) - 495.403 Kč

 

 
_____________________________________________________________________________ __

 

Název projektu: Územní plán Větrušice

Program: 11705 – Podpora územně plánovacích činností obcí

Realizace projektu:  2015 - 2018

Celkové způsobilé náklady: 211.750 Kč

Výše podpory 154.880 Kč

Vlastní financování: 56.870 Kč

 

 
_______________________________________________________________________________
 

 

 OPZ/1.2/ 073/0008884  projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008884 prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Název projektu: Dětská skupina Větříček II.

Realizace projektu: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2020

Celkové max. způsobilé náklady: 2.260.800 Kč

Skutečně čerpáno: 2.069.008 Kč (91,5 %)

Vlastní náklady: 191.792 Kč (8,5 %)

Z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 1.862.107,2 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 10% tj. 206.900,8 Kč.

Účelem dotace je provoz zařízení péče o děti předškolního věku v rámci rea  lizace projektu specifikovaného v úvodní části, tedy financování provozu dětské skupiny Větříček II.

 
 
_______________________________________________________________________________
 
 
Název projektu: Dětská skupina Větříček
 
Realizace projektu: 1. 3. 2015 – 28. 2. 2018

Č. OPZ/1.2/035/0001917 projekt č. CZ.03.1.51/0.0//0/15_035/0001917 prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Celkové způsobilé náklady: 2.260.800 Kč

Max. vlastní financování: 113.040 Kč  (5%)

Celková max. výše podpory:  2.147 760 Kč (95%)

Z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 1.921.680 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 10% tj. 226.080 Kč.

Účelem dotace je provoz zařízení péče o děti předškolního věku v rámci rea  lizace projektu specifikovaného v úvodní části, tedy financování provozu dětské skupiny Větříček

 
 ___________________________________________________________________________________________
 
 
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancováno ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu.

Realizace: 1. 4. 2017 - 30. 6. 2017

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celková výše  podpory: 15.000Kč
 
Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na pracovní pozici Uklízeč veřejných prostranství
 

___________________________________________________________________________________________

 

Ministerstvo zemědělství                 

Program na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.

Realizace projektu: 8/2016

Dotační program: 16 Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

Dotace byla poskytnuta na opravu křížku na návsi

Celkové náklady: 26.800 Kč

Výše příspěvku: 18.760 Kč tj. 70%

Náklady obce:  8.040 Kč

 

___________________________________________________________________________________________ 

  

Ministerstvo kultury    

Příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky – sochy sv. Václava p.p.č. 206/3 v k.ú. Větrušice

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky na základě rozhodnutí ze dne 23. 9. 2016.

Realizace projektu 10-11/2016

Celkové náklady: 122.950 Kč

Výše příspěvku: 73.000 Kč   60%

Vlastní zdroje: 49.950 Kč   40%


___________________________________________________________________________________________

Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancováno ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu.

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Č. CZ.03.1.8.0.15_121.04775

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celková výše podpory: 172.565 Kč

Z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 146 680 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15% tj. 25.885 Kč.

Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na pracovní pozici Uklízeč veřejných prostranství.   

    

___________________________________________________________________________________________

 

Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancováno ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu.

Realizace: 1. 4. 2015 - 31. 10. 2015

Č. PYA-VN-3/2015, č. projektu CZ.1.04/2.100/03.00015

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celková výše  podpory: 105.000Kč

Z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 89 250 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15% tj. 15.750 Kč.

Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na pracovní pozici Uklízeč veřejných prostranství.

 

   

___________________________________________________________________________________________

 

Název projektu: Územní plán Větrušice

Program: 11705 – Podpora územně plánovacích činností obcí

Realizace projektu:  2015 - 2018

Celkové způsobilé náklady: 211 750 Kč

 Výše podpory 154 880 Kč

Vlastní financování: 56 870 Kč

    

___________________________________________________________________________________________

 

 

Název projektu: Dětská skupina Větříček II.

 

Realizace projektu: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2020

OPZ/1.2/ 073/0008884  projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008884 prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Celkové max. způsobilé náklady: 2.260.800 Kč

Projekt je rozdělen do 4 fází financování

Účelem dotace je provoz zařízení péče o děti předškolního věku v rámci realizace projektu specifikovaného v úvodní části, tedy financování provozu dětské skupiny Větříček II.

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.