Zápis ze zasedání OZ dne 30. 10. 2013

zveřejněno: 3.12.2013     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 30. 10. 2013

Pořadové číslo: 10/2013

 

Přítomno:  6 členů zastupitelstva, 1 občan, P. Šefčíková – omluvena                

Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (J. Nouzu a J. Kolína) a program zastupitelstva.

Program:

1. Stavební

2. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc

3. Závěr

 

1) Stavební:

a) OZ vzalo na vědomí oznámení I. Veselého o opravách okolo nemovitosti.

 

2) Zpráva o činnosti… 

a) OZ schválilo ceny popelnic pro rok 2014. Bez změny.

                                        Pro: 6             proti: 0        zdrž.: 0                                            

b) Stavební úřad, pošta, kancelář katastrální úřad.         

3) Závěr:

S. Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala, na 25. 11. 2013 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.

Zapsala: S. Zádová

Ověřili: J. Nouza, J. Kolín       


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko