Zápis ze zasedání OZ dne 29. 9. 2014

zveřejněno: 30.9.2014     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 29. 9. 2014

Pořadové číslo       9/14

Přítomno: 7 členů zastupitelstva        

Po kontrole prezenční listiny pí Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (J. Kolína a M. Jaroše) a program zastupitelstva.

                                                                                                       

Program:

  1. Stavební

      2.  Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc

      3.  Závěr

 

1) Stavební:

a) OZ schválilo předložený projekt rodinného domu  na p.č. 51/38 v ulici Východní. Investor Morzanych Petro a Benca Maryna           

                        Pro: 7              proti: 0            zdrž.: 0

b) OZ vzalo na vědomí oznámení L.Vávry o vybudování plotu mezi pozemky p.č. 149/50 a
p.č. 145/12 145/10 v ulici Chaloupky.

c) OZ vzalo na vědomí oznámení o stavbě zahradního domku u p.č. 143 v ulici Východní.

d) OZ vzalo na vědomí oznámení o pokácení 6 stromů na vlastním pozemku u nemovitosti
č.p. 133 pro jejich špatný zdravotní stav.                                      

2) Zpráva o činnosti ….                                                                                                                                                                                                       

Pošta, kancelář, Základní škola Klecany, Finanční úřad, stavební úřad, katastrální úřad.                                            3)  Závěr:

Termín zastupitelstva bude oznámen po volbách.

     

Zapsala:       S. Zádová

Ověřili:        J. Kolín, M. Jaroš

 

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko