Zápis ze zasedání OZ dne 28. 8. 2013

zveřejněno: 25.9.2013     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 28. 8. 2013

Pořadové číslo    8/2013
Přítomno:          7 členů zastupitelstva, 1 občan                                    

Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (pí Zádovou), ověřovatele ( F. Vraný a M. Jaroš)   a program zastupitelstva.

Program:
1)  Stavební
2)  Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc
3)  Závěr

1. Stavební:
a) OZ vzalo na vědomí oznámení p. Kulicha č. p. 30 o udržovacích pracích okolo nemovitosti.
b) OZ vzalo na vědomí oznámení p. Vilíma o opravě plotu okolo nemovitosti č. p 127.                     
2. Zpráva o činnosti ...:
a) OZ schválilo termín očkování psů a koček na  14. 9. 2013.
b) OZ schválilo termín sběrového víkendu na 18. – 20. 10. 2013
c) Katastrální úřad, stavební úřad, pošta, kancelář.          
3.   Závěr:
p. Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala na 30. 9. 2013 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.

Zapsala:     S. Zádová
Ověřili:       F. Vraný, M. Jaroš

 

         


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko