Zápis ze zasedání OZ dne 28. 4. 2014

zveřejněno: 2.5.2014     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 28. 4. 2014

Pořadové číslo: 4/2014

 

Přítomno: 6 členů zastupitelstva, P. Šefčíková – omluvena, lázně

Po kontrole prezenční listiny pí Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (J. Dyčkovou a M. Jaroš) a program zastupitelstva.

                                                                                                  

Program:

1. Stavební

2. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc

3. Závěr   

 

1) Stavební:                 

a) OZ vzalo na vědomí oznámení p. Čáhy o stavbě pergoly u rodinného domu

b) OZ schválilo plánovací smlouvu na rozšíření přístupové komunikace 209/1.

                               Pro: 6      proti: 0       zdrž.: 0

c) OZ schválilo navrhované umístění informační tabule k  NPR Větrušické rokle.

                               Pro: 6      proti: 0       zdrž.: 0

d) OZ prodiskutovalo s investorem přípravu záměru výstavby 3 bytových domků

2 NP, v počtu cca 40 bytů na parcelním čísle st. p 6.      

2) Zpráva o činnosti…:     

a) Ropid – dořešení přidání jednoho spoje v podzimním termínu, stavební úřad, finanční úřad, katastrální úřad.                                   

3) Závěr:

S. Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala, na 26. 5. 2014 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.

Zapsala:   S. Zádová

Ověřili:     J. Dyčková, M. Jaroš   


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko