Zápis ze zasedání OZ dne 27. 1. 2014

zveřejněno: 28.1.2014     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 27. 1. 2014
Pořadové číslo: 1/2014

Přítomno: 7 členů zastupitelstva                

Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (J. Nouzu a J. Dyčkovou) a program zastupitelstva.

Program:
1. Stavební
2. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc
3. Závěr 

1) Stavební:
a) OZ schválilo F. Vraným předložený projekt investora na stavbu garáže u své nemovitosti.
              Pro: 7   proti: 0      zdrž.: 0
b) OZ schválilo herní prvek -  lanovou dráhu v prostoru hřiště ve Východní ulici. Dále schválilo oplocení dětského hřiště u fotbalového hřiště.                      
                Pro: 7    proti: 0      zdrž.: 0                              
c) OZ schválilo nákup rideru na údržbu zeleně.
                Pro: 7   proti: 0      zdrž.: 0  
d) OZ schválilo zkušební provoz zářivek za led diody do veřejného osvětlení.                  
              Pro: 7   proti: 0      zdrž.: 0                                                                                        
2) Zpráva o činnosti …
a) OZ  schválilo B. Vocáskovou,  pro výkon funkce, přísedící u okresního soudu pro Prahu východ.
              Pro:7     proti: 0                 zdrž.: 0              
3)  Závěr:
S. Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala, na 24. 2. 2014 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.

Zapsala:   S. Zádová
Ověřili:     J. Nouza, J. Dyčková  


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko