Zápis ze zasedání OZ dne 25. 6. 2014

zveřejněno: 25.6.2014     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25. 6. 2014

                                                  Pořadové číslo          6/14

Přítomno: 6 členů zastupitelstva, P. Šefčíková omluvena - zaměstnání

Po kontrole prezenční listiny  S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele ( J. Nouzu a J. Kolína ) a program zastupitelstva.

Program:

1. Stavební

2. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc

3. Závěr

                              

1) Stavební:

a) OZ schválilo předložený projekt na stavbu rodinného domu investorů manželů  Kotrbáčků na p. č. 51/59 v ulici Východní     

                               Pro: 6     proti: 0      zdrž.: 0

b) OZ vzalo na vědomí zprávu auditorky – bez závad

c) OZ schválilo vybudování fotbalových branek na hřišti v ulici Východní svépomocí z finanční podporou obecního úřadu.

                       Pro: 6     proti: 0     zdrž.: 0                                                                              

2) Zpráva o činnosti….

Pošta, kancelář, stavební úřad, katastrální úřad, krajský úřad.                                             

 

3) Závěr:

S. Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala, na 21. 7. 2014 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.

Zapsala:   S. Zádová

Ověřili:     J. Nouza, J. Kolín                                          


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko