Zápis ze zasedání OZ dne 25. 11. 2013

zveřejněno: 3.12.2013     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 25. 11. 2013

Pořadové číslo: 11/2013

Přítomno:  7 členů zastupitelstva, 1 občan  

Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (M. Jaroše a F. Vraného)  a program zastupitelstva.

Program:

1. Stavební

2. Návrh rozpočtu na rok 2014

3. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc

4. Závěr


1) Stavební: 

a) OZ vzalo na vědomí oznámení p. Nováka o opravě plotu a zastřešení garážového stání. 

b) S probíhajícími církevními restitucemi OZ znovu otevřelo otázku možností řešení likvidace odpadních vod v obci 

2) OZ schválilo návrh rozpočtu na rok 2014.

                               Pro: 7                      proti: 0                    zdrž.: 0                                                                        

 

3) Zpráva o činnosti…:                                                             

a) OZ vzalo na vědomí žádost okresního soudu na delegování přísedících z řad občanů.                    

b) Pošta, kancelář, katastrální úřad, stavební úřad, pozemkový úřad.         

 

4) Závěr:

S. Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala na 20. 12. 2013 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.

 

Zapsala:                  S. Zádová

Ověřili:  M. Jaroš, F. Vraný  


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko