Zápis ze zasedání OZ dne 24. 2. 2014

zveřejněno: 2.3.2014     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 24. 2. 2014

Pořadové číslo: 2/2014

Přítomno: 6 členů zastupitelstva(P. Šefčíková omluvena - zaměstnání), 1 občan                  

                     

Po kontrole prezenční listiny p. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (J. Nouzu a J. Kolína) a program zastupitelstva.

Program:

1. Stavební

2. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc

3. Závěr

 

1) Stavební:

a) OZ schválili odkup části pozemku 11/1 a 12/1 J. Růžičkovi.

                                               Pro: 6                      proti: 0                    zdrž.: 0                                                                                                                                                                           

2) Zpráva o činnosti….

a) OZ schválilo závěrečný účet hospodaření obce

                               Pro: 6                      proti: 0                    zdrž.: 0

b) jednání s  Ropidem o možnosti posílení podvečerní dopravy, stavební úřad, katastrální úřad.

3)  Závěr:

S. Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala, na 31. 3. 2014 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.

Zapsala:                  S. Zádová

Ověřili:     J. Nouza,  J. Kolín                                      


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko