Zápis ze zasedání OZ dne 21. 7. 2014

zveřejněno: 22.7.2014     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 21. 7. 2014

                               Pořadové číslo  7/14

Přítomno: 7 členů zastupitelstva  

Po kontrole prezenční listiny p. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (J. Dyčkovou a M. Jaroše) a program zastupitelstva.

Program:
1. Stavební
2. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc
3. Závěr

1) Stavební:
a) OZ vzalo na oznámení K. Břešťálové na údržbové práce okolo nemovitosti v ulici Severní č. p. 70.
b) OZ schválilo předložený záměr M. Kaisra na vybudování studny u nemovitosti č.p. 216 v ulici Skalní.              
Pro: 7      proti: 0        zdrž.: 0
c) OZ vzalo na vědomí oznámení J. Mandy o vybudování zahradního domku u nemovitosti č. p. 148 v ulici Východní.        

2) Zpráva o činnosti…:
a) OZ schválilo aktualizaci smlouvy o školském obvodu s Městem Klecany.                     
Pro: 7     proti: 0       zdrž.: 0
b) OZ vzalo na vědomí termín očkování psů a koček a to 6. 9. 2014 od 9,00 hodin v budově obecního úřadu.
c) stavební úřad, finanční úřad, katastrální úřad                                        
3)  Závěr:
pí Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala, na 1. 9. 2014 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.

Zapsala:                  S. Zádová
Ověřili:                    J. Dyčková, M. Jaroš                                                     


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko