Zápis ze zasedání OZ dne 1. 9. 2014

zveřejněno: 5.9.2014     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva konaného dne 1. 9. 2014

Pořadové číslo          8/14

Přítomno:             7 členů zastupitelstva        

Po kontrole prezenční listiny p. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele ( J. Dyčková a J. Kolína ) a program zastupitelstva.

                                                                                                    

Program:

1. Stavební

2. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc

3. Závěr

1) Stavební:
a) OZ schválilo předložený projekt rodinného domu  na p.č. 51/60 investora M. Buchara v ulici Východní           
                                       Pro: 7     proti: 0      zdrž.: 0
b) OZ schválilo rekonstrukci vodovodní přípojky k obecní budově č. p. 96
                                       Pro: 7    proti: 0       zdrž: 0
2)     Zpráva o činnosti ….
OZ schválilo termín sběrového víkendu na 17. – 19. 10. 2014
                                                   Pro: 7   proti: 0       zdrž.:0                                                                                           Oprava komunikací, pošta, kancelář, stavební úřad, katastrální úřad                                            

3) Závěr:
pí Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala, na 29. 9. 2014 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.

Zapsala:          S. Zádová
Ověřili:            J. Dyčková, J. Kolín  


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko