Zápis ze zasedání OZ dne 29. 7. 2013

zveřejněno: 1.8.2013     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 29. 7. 2013

Pořadové číslo: 7/2013

Přítomno:  7 členů zastupitelstva, 2 občané  

Po kontrole prezenční listiny pí Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (pí Zádovou), ověřovatele (pí Dyčkovou a p. Nouzu) a program zastupitelstva.

Program:

1) Stavební

2) Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc

3) Závěr

1. Stavební:

a) OZ vzalo na vědomí oznámení p. Elbogenové o stavebních úpravách nemovitost č. p. 107.

b) OZ vzalo na vědomí stížnost p. Nývltové na vytékání vody na komunikaci v ulici Vltavská. Je řešeno s odborníky.

c) OZ vzalo na vědomí oznámení p. Pekárka o opravě plotu u nemovitosti č. p. 123.

d) OZ schválilo dělení pozemku p. č. 51/38 v ulici Východní.

                       Pro: 7                                proti: 0                                                   zdrž: 0

e) OZ schválilo odprodej částí pozemku p. č. 11/1 u nemovitostí č. p. 27 a  30. Prodej se uskuteční po uvedení  zámkové dlažby do původního stavu.

                  Pro: 7                                proti: 0                                                   zdrž: 0                          

2. Zpráva o činnosti … Katastrální úřad, stavební úřad, pošta, kancelář.          

3. Závěr: pí Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala na 28. 8. 2013 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.

Zapsala:   pí Zádová

Ověřili:       pí Dyčková, p. Nouza                                          


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko