Zákaz vstupů do lesa - nebezpečí požárů

zveřejněno: 2.8.2018     rubrika: Úřední deska - ARCHIV

N A Ř Í Z E N Í

Rady města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č. 2/2018

o zákazu vstupu do lesů

Rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vydává jako orgán obce s rozšířenou

působností, podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, dále pak

vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení obvodů obcí s rozšířenou působností, podle § 11 odst.

2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a

podle § 19 odst. 3 a § 48 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a

doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek I

1. Zakazuje se vstup do lesů v rámci obecného užívání lesa, respektive do lesních porostů

tj. mimo lesní cesty pro celý správní obvod města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

jako obce s rozšířenou působností, a to na území obcí uvedených v § 23 vyhlášky

Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., viz. rozdělovník. Zákaz se nevztahuje na vyznačené

turistické stezky a cyklostezky.

2. V lesích, do nichž je vstup zakázán, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požárů a s ohledem na

předpověď počasí pro příští dny se bude toto nebezpečí dále zvyšovat. Jde tedy o

opatření potřebné v zájmu ochrany lesů, ale s ohledem na blízkost staveb u lesa i o

opatření v zájmu ochrany majetku a zdraví občanů.

Článek II

1. Vlastníci lesů v uvedeném území s odkazem na toto nařízení zákaz vstupu zřetelně označí

v terénu (zejména na začátku lesních cest) a po uplynutí doby zákazu označení odstraní.

2. Všem občanům na celém správním obvodu města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se

ukládá zdržet se veškerých činností, které by mohly vést ke vzniku lesního požáru

případně k jeho šíření.

3. Obecní a městské úřady v uvedeném území toto nařízení uveřejní na úřední desce a

umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.

Článek III

Porušení tohoto nařízení, nepůjde-li o čin přísněji trestný podle zvláštního předpisu, bude

posuzováno a sankciováno jako přestupek podle § 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 53 odst. 1 písm. h) zákona č.

289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

2

Článek IV

1. Toto nařízení nabývá z důvodů naléhavého obecného zájmu účinnosti okamžikem

vyhlášení a platí do odvolání.

2. Naléhavým obecným zájmem je odůvodněn obdobím nepříznivých klimatických

podmínek spojených s nebezpečím vzniku požárů a s tím související ochranou života,

zdraví a majetku občanů.

Ing. Vlastimil Picek v.r. Hynek Homolka v.r.

starosta města místostarosta města

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi dne 02.08.2018

3

Příloha - Rozdělovník:

Na doručenku, do DS:

Obce v rozšířené působnosti Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav:

Bašť, Borek, Bořanovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brázdim, Čelákovice,

Dobročovice, Dřevčice, Dřísy, Hlavenec, Horoušany, Hovorčovice, Husinec, Jenštejn, Jirny,

Káraný, Klecany, Klíčany, Konětopy, Kostelní Hlavno, Křenek, Květnice, Lázně Toušeň, Lhota,

Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mochov, Mratín, Nehvizdy, Nová Ves, Nový Vestec, Odolena

Voda, Panenské Břežany, Podolanka, Polerady, Předboj, Přezletice, Radonice, Sedlec, Sibřina,

Sluhy, Sudovo Hlavno, Svémyslice, Šestajovice, Škvorec, Úvaly, Veleň, Veliká Ves, Větrušice,

Vodochody, Vyšehořovice, Zápy, Záryby, Zdiby, Zeleneč, Zlatá, Zlonín

Dále obdrží:

Lesy ČR, LS Mělník, Kokořínská 2021, 276 01 Mělník

N A Ř Í Z E N Í

Rady města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č. 2/2018

o zákazu vstupu do lesů

Rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vydává jako orgán obce s rozšířenou

působností, podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, dále pak

vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení obvodů obcí s rozšířenou působností, podle § 11 odst.

2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a

podle § 19 odst. 3 a § 48 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a

doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek I

1. Zakazuje se vstup do lesů v rámci obecného užívání lesa, respektive do lesních porostů

tj. mimo lesní cesty pro celý správní obvod města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

jako obce s rozšířenou působností, a to na území obcí uvedených v § 23 vyhlášky

Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., viz. rozdělovník. Zákaz se nevztahuje na vyznačené

turistické stezky a cyklostezky.

2. V lesích, do nichž je vstup zakázán, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požárů a s ohledem na

předpověď počasí pro příští dny se bude toto nebezpečí dále zvyšovat. Jde tedy o

opatření potřebné v zájmu ochrany lesů, ale s ohledem na blízkost staveb u lesa i o

opatření v zájmu ochrany majetku a zdraví občanů.

Článek II

1. Vlastníci lesů v uvedeném území s odkazem na toto nařízení zákaz vstupu zřetelně označí

v terénu (zejména na začátku lesních cest) a po uplynutí doby zákazu označení odstraní.

2. Všem občanům na celém správním obvodu města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se

ukládá zdržet se veškerých činností, které by mohly vést ke vzniku lesního požáru

případně k jeho šíření.

3. Obecní a městské úřady v uvedeném území toto nařízení uveřejní na úřední desce a

umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.

Článek III

Porušení tohoto nařízení, nepůjde-li o čin přísněji trestný podle zvláštního předpisu, bude

posuzováno a sankciováno jako přestupek podle § 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 53 odst. 1 písm. h) zákona č.

289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

2

Článek IV

1. Toto nařízení nabývá z důvodů naléhavého obecného zájmu účinnosti okamžikem

vyhlášení a platí do odvolání.

2. Naléhavým obecným zájmem je odůvodněn obdobím nepříznivých klimatických

podmínek spojených s nebezpečím vzniku požárů a s tím související ochranou života,

zdraví a majetku občanů.

Ing. Vlastimil Picek v.r. Hynek Homolka v.r.

starosta města místostarosta města

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi dne 02.08.2018

3

Příloha - Rozdělovník:

Na doručenku, do DS:

Obce v rozšířené působnosti Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav:

Bašť, Borek, Bořanovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brázdim, Čelákovice,

Dobročovice, Dřevčice, Dřísy, Hlavenec, Horoušany, Hovorčovice, Husinec, Jenštejn, Jirny,

Káraný, Klecany, Klíčany, Konětopy, Kostelní Hlavno, Křenek, Květnice, Lázně Toušeň, Lhota,

Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mochov, Mratín, Nehvizdy, Nová Ves, Nový Vestec, Odolena

Voda, Panenské Břežany, Podolanka, Polerady, Předboj, Přezletice, Radonice, Sedlec, Sibřina,

Sluhy, Sudovo Hlavno, Svémyslice, Šestajovice, Škvorec, Úvaly, Veleň, Veliká Ves, Větrušice,

Vodochody, Vyšehořovice, Zápy, Záryby, Zdiby, Zeleneč, Zlatá, Zlonín

Dále obdrží:

Lesy ČR, LS Mělník, Kokořínská 2021, 276 01 Mělník


Pražský spolek ochránců zvířat Klíček Kleceny Pravý Hradec TOPlist Mapová aplikace naší obce Klecansko Větrušicko