euDětská skupina Větříček

DS Větříček je částečně financovaná za podpory EU fondů 

Naším cílem je:
*   podporovat a doplňovat rodinnou výchovu a ve vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných podnětů k jeho aktivnímu rozvoji,
*   vytvořit pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí, aby se v dětské skupině cítilo spokojeně a bezpečně,
*   výchova směřovaná k osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost.

Aktivity v dětské skupině Větříček:
* Vyjma extrémního počasíchodí děti ven, a to na blízké dětské hřiště, na procházku po obci a na zahradu. Při procházkách či cestě na hřiště je kladen důraz na dopravní výchovu, pečovatelky s dětmi probírají základy dopravních pravidel.

* Pohybové – ranní přivítání v kruhu, ranní rozcvička nebo dětská jóga, pohybové aktivity během pobytu venku s různými sportovními pomůckami. Rozvíjíme u dětí jejich fyzickou zdatnost, jemnou motoriku, soutěživost a správný růst.
* Hudební   - společné zpívání, rytmizace. Slouží k učení nových písniček, vnímání rytmu a melodie, koordinace pohybu.
* Výtvarné – malování pastelkami, temperovými barvami, práce s přírodními materiály jako jsou listy stromů, šišky, plody stromů a keřů. Slouží k rozvoji kreativity, představivosti, prostorového vnímání, jemné motoriky, k vyjádření pocitů a zážitků.
*  Hrátky s knížkou – čtení pohádek, básniček a říkanek, samostatné prohlížení knížek, vyprávění příběhů, povídání si o obsahu přečtené pohádky. Slouží k rozvoji myšlení, fantazie, představivosti a soustředění se.  

 Adresa: Vltavská 12, Větrušice

Telefonní kontakt: +420 603 824 949

 

Příjem žádostí o zařazení dítěte do dětské skupiny ,,Větříček“ pro školní rok 2019/2020 provozované obcí Větrušice.

12.2.2019     rubrika: Dětská skupina Větříček

Příjem žádostí o zařazení dítěte do dětské skupiny ,, Větříček“ pro školní rok 2019/2020 provozované obcí Větrušice.

Obecní úřad Větrušice bude přijímat žádosti o přijetí dítěte do dětské skupiny ,,Větříček“ pro rok 2019/2020 od 1. 4. 2019 od 15:30 h. na Obecním úřadě v písemné formě na formuláři ,,Příloha č. 1 žádost o přijetí“, která je ke stažení na webových stránkách obce pod záložkou Dětská skupina - Dokumenty pro rodiče nebo je možné vyzvednout přihlášku na OÚ v době úředních hodin.

Žádáme všechny rodiče dětí, které si podají přihlášku do DS a budou přijati do některé z MŠ, aby nám tuto skutečnost nahlásili nejpozději do 7. 6. 2019 osobně na OÚ nebo emailem na obec@vetrusice.cz


Petra Šefčíková, starostka obce


Pražský spolek ochránců zvířat Klíček Kleceny Pravý Hradec TOPlist Mapová aplikace naší obce Klecansko Větrušicko