Publicita

 
_____________________________________________________________________________ __

 

Název projektu: Územní plán Větrušice

Program: 11705 – Podpora územně plánovacích činností obcí

Realizace projektu:  2015 - 2018

Celkové způsobilé náklady: 211.750 Kč

Výše podpory 154.880 Kč

Vlastní financování: 56.870 Kč

 

 
_______________________________________________________________________________
 

 

 OPZ/1.2/ 073/0008884  projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008884 prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Název projektu: Dětská skupina Větříček II.

Realizace projektu: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2020

Celkové max. způsobilé náklady: 2.260.800 Kč

Projekt je rozdělen do 4 fází financování a nyní je v plné realizaci

Účelem dotace je provoz zařízení péče o děti předškolního věku v rámci realizace projektu specifikovaného v úvodní části, tedy financování provozu dětské skupiny Větříček II.

 
 
_______________________________________________________________________________
 
 
Název projektu: Dětská skupina Větříček
 
Realizace projektu: 1. 3. 2015 – 28. 2. 2018

Č. OPZ/1.2/035/0001917 projekt č. CZ.03.1.51/0.0//0/15_035/0001917 prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Celkové způsobilé náklady: 2.260.800 Kč

Max. vlastní financování: 113.040 Kč  5%

Celková max. výše podpory:  2.147 760 Kč

Z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 1.921.680 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 10% tj. 226.080 Kč.

Účelem dotace je provoz zařízení péče o děti předškolního věku v rámci rea  lizace projektu specifikovaného v úvodní části, tedy financování provozu dětské skupiny Větříček

 
 ___________________________________________________________________________________________
 
 
Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancováno ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu.

Realizace: 1. 4. 2017 - 30. 6. 2017

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celková výše  podpory: 15.000Kč
 
Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na pracovní pozici Uklízeč veřejných prostranství
 

___________________________________________________________________________________________

 

Ministerstvo zemědělství                 

Program na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.

Realizace projektu: 8/2016

Dotační program: 16 Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

Dotace byla poskytnuta na opravu křížku na návsi

Celkové náklady: 26.800 Kč

Výše příspěvku: 18.760 Kč tj. 70%

Náklady obce:  8.040 Kč

 

___________________________________________________________________________________________ 

  

Ministerstvo kultury    

Příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky – sochy sv. Václava p.p.č. 206/3 v k.ú. Větrušice

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky na základě rozhodnutí ze dne 23. 9. 2016.

Realizace projektu 10-11/2016

Celkové náklady: 122.950 Kč

Výše příspěvku: 73.000 Kč   60%

Vlastní zdroje: 49.950 Kč   40%


___________________________________________________________________________________________

Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancováno ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu.

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Č. CZ.03.1.8.0.15_121.04775

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celková výše podpory: 172.565 Kč

Z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 146 680 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15% tj. 25.885 Kč.

Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na pracovní pozici Uklízeč veřejných prostranství.   

    

___________________________________________________________________________________________

 

Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancováno ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu.

Realizace: 1. 4. 2015 - 31. 10. 2015

Č. PYA-VN-3/2015, č. projektu CZ.1.04/2.100/03.00015

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celková výše  podpory: 105.000Kč

Z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 89 250 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15% tj. 15.750 Kč.

Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na pracovní pozici Uklízeč veřejných prostranství.

 

   

___________________________________________________________________________________________

 

Název projektu: Územní plán Větrušice

Program: 11705 – Podpora územně plánovacích činností obcí

Realizace projektu:  2015 - 2018

Celkové způsobilé náklady: 211 750 Kč

 Výše podpory 154 880 Kč

Vlastní financování: 56 870 Kč

    

___________________________________________________________________________________________

 

 

Název projektu: Dětská skupina Větříček II.

 

Realizace projektu: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2020

OPZ/1.2/ 073/0008884  projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008884 prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Celkové max. způsobilé náklady: 2.260.800 Kč

Projekt je rozdělen do 4 fází financování

Účelem dotace je provoz zařízení péče o děti předškolního věku v rámci realizace projektu specifikovaného v úvodní části, tedy financování provozu dětské skupiny Větříček II.

 


Pražský spolek ochránců zvířat Klíček Kleceny Pravý Hradec TOPlist Mapová aplikace naší obce Klecansko Větrušicko