VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

zveřejněno: 8.8.2018     rubrika: AKTUALITY

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE** 
z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU
Vydáno: středa, 08.08.2018 v 16:54 SELČ (08.08.2018 v 14:54 UTC) Pro území: 
Středočeský kraj 

Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých 
koncentrací troposférického OZONU. 
Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu. 

Alespoň na jedné stanici reprezentativní pro toto území překročil hodinový 
průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 
mikrogramů/m3. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a 
regulačního systému jsou uvedeny zde: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_O3_1_CZ
.html. 

Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu 
180 mikrogramů/m3 se dnes nepředpokládá. 

Informace pro veřejnost: 
Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách doporučujeme zdržet se 
zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení 
platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a 
malým dětem. 

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na 
internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. 
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky 
měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. 
Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, 
vypočtené z 1hodinových koncentrací. 
Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a 
jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí. 

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ

 


Pražský spolek ochránců zvířat Klíček Kleceny Pravý Hradec TOPlist Mapová aplikace naší obce Klecansko Větrušicko