KORIDOR D8 SOS (mj. i GOODMAN)

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás informovala, že zastupitelé obce na svém jednání dne 26. 3. 2018 usnesením č. 10/3/18 po předložení mého návrhu schválili připojení naší obce ke sdružení obcí, měst a spolků, které vzniklo za účelem společného postupu a koordinaci aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8 od katastru obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník).
V MEMORANDU vyjadřujeme svůj nesouhlas především s investičními záměry, výrobních a skladových provozů a těžbou ložisek nerostného bohatství, které zhorší kvalitu ovzduší, zvýší hluk, způsobí nárůst dopravy, zhorší vodní režim krajiny, kvalitu spodních vod a jejich zdrojů, způsobí masivní snižování zemědělského půdního fondu v oblasti a nevratné změny v krajině.
Sdružení měst, obcí a spolků nemá žádnou právní subjektivitu, naší snahou je omezovat a v rámci legislativních možností regulovat komerční výstavbu v našem nejbližším regionu. Bohužel, v územních plánech většiny obcí kolem dálnice D8 z let minulých jsou všechny plochy kolem dálnice určené ke komerční výstavbě výrobních a skladovacích hal. Jedná se o investiční záměry velkých firem jako jsou např. MERCEDES, DAIMLER, TESCO, GOODMAN, LETIŠTĚ VODOCHODY, kde nárůst osobní i nákladní dopravy na těchto páteřních komunikacích je v řádu tisíců aut denně.
Každá z obcí na základě smlouvy přispěje do společného fondu částkou 15 Kč na 1 trvale hlášeného obyvatele. Z těchto prostředků budeme financovat např. posudky nebo také protiposudky vlivu jednotlivých záměrů na životní prostředí a právní služby s cílem aktivně zasahovat do stavebních řízení jednotlivých investičních záměrů.
V této rubrice Vás budeme postupně informovat o aktivitách sdružení KORIDOR D8 SOS.
Samotný text Memoranda a všechny zápisy z jednání naleznete v nové rubrice KORIDOR D8 SOS.
Petra Šefčíková, starostka obce


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.