Oznámení o volném pracovním místě

zveřejněno: 7.9.2022     rubrika: Aktuality

         OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE

      

Oznámení o volném pracovním místě

Obec Větrušice, jako územní samosprávní celek, tímto

oznamuje volné pracovní místo na pozici  ,, technický pracovník obce“

 

Označení zaměstnavatele:

Obec Větrušice

 

Druh práce:

-          péče o svěřený majetek obce podle pokynů nadřízeného

-          zajišťování údržby všech veřejných prostranství obce a místních komunikací, včetně zimní údržby

-          běžná údržba technického zařízení obce ( sekačky, pila, křovinořez)

-          práce s technikou v majetku obce ( motorová pila, sekačka, křovinořez)

 

Místo výkonu práce:

Obec Větrušice

 

Platová třída odpovídající druhu sjednané práce (podle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb.):

5-6 platová třída, platový stupeň dle odpracovaných let praxe + odměny

 

Pracovní úvazek:

1,0

 

Pracovní poměr na dobu:

určitou, zkušební doba  3 měsíce, dále prodloužení smlouvy na dobu neurčitou

 

Předpoklady pro výkon práce:

-          věk minimálně 18 let

-          plná svéprávnost

-          bezúhonnost

-          ovládání českého jazyka 

 

Požadované vzdělání:

Střední odborné vzdělání /vyučen

 

Další předpoklady pro výkon práce:

-          řidičské oprávnění skupiny ,,B“

-          platný řidičský průkaz

-          dobrý zdravotní stav

-          znalost území obce výhodou

-          aktivní a samostatný přístup k práci

-          manuální zručnost

 

Předpokládaný termín nástupu:

Nejpozději od 1.11.2022 ideálně od 1.10.2022

 

Jaké doklady budeme požadovat?

-          profesní životopis

-          ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání

-          výpis z Rejstříku trestů ( ne starší než 3 měsíce)

-          kopii OP a řidičského průkazu

-          aktuální výpis z bodového hodnocení řidiče (ne starší než 1 měsíc)

-          potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu požadované práce

 

Náležitosti písemné přihlášky:

-          jméno, příjmení, titul

-          datum a místo narození

-          státní příslušnost

-          místo trvalého pobytu

-          telefonický a elektronický kontakt

-          datum a podpis

 

Kontaktní osoba:

Petra Šefčíková, starostka obce

 

Dotazy a informace:

- Tel: 604 273 716, email: obec@vetrusice.cz

 

Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou na adresu Obecního úřadu Větrušice, Vltavská 14 nejpozději do 25.9.2022.

 

Oznamovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a zveřejnit nové oznámení.

 

Za obec Větrušice:                                                                                          

  Petra Šefčíková, v.r.

  starostka obce Větrušice

 

 

 

 

 

 

 

 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko