Aktuální informace od obecního úřadu

zveřejněno: 22.4.2020     rubrika: Aktuality

Vážení občané,

přinášíme vám důležité informace k chodu Obecního úřadu, Dětské skupiny, úklidu obce a ke sběrové sobotě, vše s ohledem na situaci, ve které jsme se všichni společně ocitli.

Nejprve ke sběrové sobotě

Jak jsme vás již informovali sms infokanálem, plakátky a rovněž v aktualitách na našich webových stránkách, v sobotu 25.4.2020 bude mezi 9.00 -11.30 probíhat sběrová sobota.

Velkoobjemový kontejner – opět v areálu ZD, vjezd prostřední branou, poplatek za uložení jednorázově 100 Kč.

Nebezpečný odpad + elektroodpad – také areál ZD vjezd přední branou (z ulice Hlavní).

Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov -  u rybníka před budovou spolkové klubovny. Pokud přivezete vyřazené ošacení automobilem, musíte přijet ulicí Úzkou a také tudy odjet. Probíhá zde stavba ČOV a komunikace kolem rybníka je neprůjezdná.

Důrazně vás žádáme vzhledem k epidemiologické situaci, abyste před své domy nic neodkládali (pračky ledničky železo a ostatní pro vás nepotřebné věci). Za současných okolností nebude nikdo ze zaměstnanců obce, zastupitelů ani členů TJ Sokol tyto věci kamkoliv odvážet!! Pokud potřebujete cokoliv objemného zlikvidovat, musíte dopravit sami do areálu ZD. Všechen odpad odveze oprávněná firma k likvidaci odpadu, jejíž pracovníci jsou vybaveni potřebnými pomůckami

 

Odkládání všeho nepotřebného ke kontejnerům na tříděný odpad

Dle sdělení svozové firmy FCC v době pandemie nebude posádka sbírat a odvážet nic, co nebude v kontejnerech, a totéž platí i o našem zaměstnanci panu Broučkovi. Opravdu není možné, aby každý den uklízel vyhozené odpadky válející se u kontejnerů na tříděný odpad.  Nejsme Praha, kde se dá anonymně vše vyhodit ke kontejnerům a ony to technické služby odvezou. Zajistili jsme každotýdenní dezinfekci všech kontejnerů v obci husineckými hasiči, ale má to smysl se pokoušet vás ochránit před viry, když se někteří chovají tak, že po mně potopa?

 

Dětská skupina Větříček

Znovuotevření našeho Větříčku je naplánované na 4.5.2020 – toto je zásadní informace pro rodiče umístěných dětí. Navíc stále přijímáme přihlášky pro školní rok 2020/2021 

 

Obecní úřad – úřední hodiny pro veřejnost

Od 27.4.2020 – do 1.5.2020 budou úřední hodiny pro veřejnost ještě zkrácené

Pondělí 15-18h

Středa 15-18 hod

Od 4.5.2020 opět bez omezení – pokud byste potřebovali cokoliv řešit, zavolejte prosím na mobilní číslo 604273716 a není problém se domluvit individuálně. Věřte, že tím nechráníme jen sebe, ale i Vás, protože individuálně přicházíte do vydezinfikovaného prostředí.

 

Výstavba kanalizace a ČOV

Důležitá informace pro všechny. Projekty přípojek, které vám zpracovává paní Ing. Matějková, jsou ve finální fázi zpracování. Nebojte se, realizační firma, která buduje nyní hlavní řad, má od paní inženýrky v celkové mapě (projektu) vaše umístění přípojek zakreslené a pro tuto chvíli je toto stěžejní. Dle sdělení paní Ing. Matějkové bude jednotlivé projekty k vašim nemovitostem průběžně dokreslovat. Termín odevzdání projektu přípojky na obecní úřad do konce května je tedy posunutý. Prosím všechny majitele nemovitostí, sledujte naše webové stránky, hlavně rubriku aktuality, budeme zde průběžně dávat informace o omezení podle jednotlivých ulic a stejné informace naleznete i na FB stránkách obce.                 

 

Biodpad  svoz

Svoz bioodpadu bude probíhat i nadále v pondělí během dne. Žádáme ty z Vás, kdo budete mít k odvozu více jak 3 pytle, abyste našemu pracovníkovi pomohli s naložením. Uvědomte si prosím, že když máte jen vy před domem vyskládaných 16 pytlů (bohužel i více), kolik toho pan Brouček musí zvednout.

 

Výsyp nádob na komunální odpad + svoz biodpadu s ohledem na omezení průjezdu v místě výkopu kanalizace

Pokud nastane situace, že před vaším domem zrovna budou probíhat stavební práce spojené s výstavbou kanalizačního řadu, prosím abyste svou nádobu (popelnici) přemístili na místo, kam je schopen vůz FCC ještě zajet, týká se hlavně všech ulic ve staré části obce, kde jsou komunikace velmi úzké. Totéž platí i pro pytle s bioodpadem.

Doporučuji všem si svou nádobu označit číslem popisným, aby nedocházelo k záměně, pokud bude na jednou místě sdruženo vícero nádob.

 

Závěrem vás chci požádat o součinnost při zajištění pořádku v obci, zejména pak na kontejnerových stanovištích, o disciplínu při parkování automobilů v den vývozu odpadu a zejména v ulicích, kde probíhá výkop kanalizace. Všichni jsme věděli, že to nebude snadné a příjemné.  Všem chci zároveň velmi poděkovat za dodržování pravidel stanovených vládou a velkou odpovědnost, kterou jste prokázali a prokazujete v době epidemie COVID-19. Vím, že situace není jednoduchá, ale snažme se ji zvládnout v klidu a s ohleduplností ke všem, kdo v obci bydlí.

Starostka obce


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.