Návrh na změnu jízdních řádů

zveřejněno: 6.10.2017     rubrika: Úřední deska - ARCHIV

 

Vážení spoluobčané,

níže je zkopírován návrh z ROPIDu na změnu jízdních řádů autobusů 374 a 371 (viz příloha) Máte-li nějaké připomínky, dejte mi je, prosím, do 10.10. 2017.

E-mail jsme obdrželi dne 5.10.2017

Mgr. Jana Dyčková
místostarostka obce Větrušice

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážený pane místostarosto,

na základě požadavku města Brandýs nad Labem v souvislosti se stěhováním jejich úřadu do Brandýsa a Staré Boleslavi jsem zpracoval návrh jízdních řádů. Pro zlepšení možností dopravy do Brandýsa dojde k prodloužení linky 657, která jezdí dnes v trase z Brandýsa do Baště a vybrané spoje až k Aeru do zastávky Odolena Voda, Závod. Linka 657 bude prodloužena až do Postřižína a dojde k prodloužení části spojů z Baště až do Postřižína. Současně navrhuji upravit jízdní řád linky 374 tak, aby prodloužené spoje z Máslovic do Postřižína umožnily přestup mezi linkami. Bylo by tak možné zajistit spojení do Brandýsa s jedním přestupem v Postřižíně. Jelikož linka 374 je proložena s linkou 371, musí tak dojít i k posunům na lince 371. V příloze zasílám jak nový jízdní řád linky 657, tak i jízdní řády linek 371 a 374, kde je barevně vyznačeno, které spoje jsou posunuté. O vzniklé vícenáklady na prodloužení spojů se podělí město Brandýs a Středočeský kraj.

Prosím Vás o případné připomínky k tomuto navrženému řešení. Jelikož už není mnoho času prosím o připomínky opravdu co nejdříve nejlépe do konce 13. října, aby bylo možné včas předložit jízdní řády ke schválení a mohly platit již od začátku ledna.

Předem děkuji a přeji hezký den

S pozdravem

Karel Bakeš | odbor příměstské dopravy

BUS 374

BUS 657 


Pražský spolek ochránců zvířat Klíček Kleceny Pravý Hradec TOPlist Mapová aplikace naší obce Klecansko Větrušicko