Souhrnný přehled historie

zveřejněno: 8.5.2013     rubrika: Historie

SOUHRN:

Větrušice, počátky asi r. 1306, platily odedávna a ještě za dob Karla IV. ročně 5 kop 45 grošů k oltáři sv. Gottharta u sv. Víta na hradě pražském ( Dětmar Gutjar, Erhart, Jan Naz).

…V husitských válkách byla ves konfiskována od

Pražanů a prodána (1429 Duchek Kadaně z Větrušic, kterýž i v Drastech zboží měl

…Václav Služský z Chlumu držel Větrušice od r.1559 a po něm jeho syn Jan.

…Před bitvou bělohorskou (1620) náležely kapitule vyšehradské, krátce Václavu Matyáši z Borovska a císař Ferdinand II. vrátil pak zpustlé Větrušice zpět proboštům Vyšehradským a jejich držení trvalo do r.1853. Dle popisu kněze-kronikáře V.B.Třebízského v Klecanech se praví, že zde kázával sedlák Krákora z Větrušic - asi z č. 7- poddanému lidu na skále

zvané Kazatelna, později Psinka, ze které, ustupujíc před úřední mocí spadl do Vltavy, kde nalezl smrt- to bylo asi v druhé polovině 18. stol.

Původně sestávala obec z velkostatku, 7 rolnických usedlostí a 3 domků; politickou, soudní správou a poddanství
m ke kapitule vyšehradské. V r. 1853 měla obec již 22 čísel popisných a po zrušení poddanství byla přivtělena k politické obci Klecany.

V r.1888 byla obec zemským zákonem (za přispění tehdejšího kanovníka Vyšehradské kapituly-dr. Mikoláše Karlacha) prohl
ášena za samostatnou politickou obec. Tento osvícený muž - mimo jiné má zásluhy na založení pražského Slavína na Vyšehradě - nechal umístit v upomínku na tehdejší převratnou dobu ve Větrušicích sochu sv. Václava, která dodnes zdobí parčík na naší návsi.

V r.1885 najmul velkostatek Jan Zapotil, bývalý ředitel cukrovaru a založil zde semenářskou stanici zejména pro šlechtění cukrové řepy na vysokou cukernatost - první a největší v tehdejších Čechách. Přičemž se výstavbou nových budov přišlo na staré podzemní chodby vedoucí ke vsi a směrem na Drasta, z čehož se usoudilo, že na místě, kde stál ovčín (chlév), byl za starých dob hrad. Nicméně Zapotilova řepa “C" se ve zdejším družstvu sela ještě v 80. letech (20.stol.), šlechtěné řepné semeno se i vyváželo.

V
r. 1957 byly pro změnu při výstavbě nového kravína ve výkopech nalezeny části nádob a lidských koster, které museum v Roztokách odhadlo na stáří asi 3000 let…


Ale zpět k přelomu 19. a 20. stol. Prvním starostou byl Jos. Novák, rolník z č.p.4. Obec se v průběhu 20. stol. postupně dále rozrůstala - zatímco v r.1900 zde žilo pouze 223 obyvatel v 31 domech, po 1. sv. válce v r. 1921 to bylo již 400 obyvatel v 66 domech a tento stav se prakticky udržoval až do 2. sv. války. Obětem obou světových válek byl v ob

ci postaven pomníček na pietním území.


Pražský spolek ochránců zvířat Klíček Kleceny Pravý Hradec TOPlist Mapová aplikace naší obce Klecansko Větrušicko