Nálezy mincí

zveřejněno: 24.9.2013     rubrika: Historie

NÁLEZY MINCÍ

V OBLASTI OKOLÍ MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY:

 

Jde o mince antické (řecké, byzantské z 1. - 6. stol. n. l.) dále denáry (pol. 10. stol. až do
r. 1210), mince údobí brakteatového (duté jednostranné mince ražené v době 1210 – 1300) a údobí grošového (1300 – 1547).

Veškeré takové nálezy mincí, větších i menších pokladů ukrytých do země v období válek i jiných událostí se staly historickým pramenem. Celkem bylo nalezeno 8004 kusů mincí, které jsou převážně uloženy v národním muzeu.

ROZTOKY – u města vykopán značný počet čes. denárů knížete Vladislava (1140 – 1173). Při orbě na poli nalezeno 66 mincí. Při stavbě kůlny bylo v nádobě nalezeno 550 zlatých a stříbrných mincí z doby Karla V. a Maxmiliána II. Ukryto okolo r. 1576.

DRASTY – za blíže neznámých okolností objeven velký český brakteát (s korunovaným králem, jenž má v obou rukou žezlo)

MÁSLOVICE – za okolností blíže neznámých objeveno 1000 denárů, z toho české denáry Vratislava II. a moravské denáry Konráda I. Ukryto okolo r. 1086.

VĚTRUŠICE – při stavbě ve větrušickém  dvoře objeven  římský denár.

(Sepsal p. Sýkora, kronikář obce Větrušice)

 


Pražský spolek ochránců zvířat Klíček Kleceny Pravý Hradec TOPlist Mapová aplikace naší obce Klecansko Větrušicko