130 LET JSOU NAŠE VĚTRUŠICE SAMOSTATNOU OBCÍ

zveřejněno: 20.12.2018     rubrika: Historie

 

 

Větrušice se oficiálně stávají samostatnou politickou obcí v roce 1888 odtržením od Klecan, jejím prvním starostou byl Josef Novák z č. 4. Na jednání Větrušice – Klecany byla žádost o odtržení vyřízena 4. 9. 1884.  Poslední protokoly ze zasedání místního zastupitelstva, dokud byla obec Větrušice spojená s obcí klecanskou, v archivu nalezeny do konce 31. 12. 1884. Nová éra obce začíná prvním zápisem z 26. dubna 1885.

Opis z kroniky: „Katastrální obec Klecanská sestává se z obcí Klecany, Husinec, Řež, Klecánky, Zdiby, Větrušice, přičemž Větrušice mají své samostatné jmění, obecní a místní výbor - 9 členů a obstarává veškeré záležitosti místní. Obec je od Klecan míli vzdálena a není s touto obcí žádnou komunikací spojena (Poznámka kronikářky: až v r. 1889 byla postavena okresní silnice z Klecan do Větrušic, doposud oddělovalo obě obce jen pole, nebylo možné pro bláto dostat se do Klecan) a ze strany Klecan ani dozor ani žádný výkon  správy obecní se neděje, Klecany neuhrazují žádné potřeby větrušické, naopak Větrušice  přispívají na úřad Klecany i na klecanského lékaře atd. Obec Větrušice  čítá  30 usedlostí, (v r. 1885 má 190 obyvatel, 30 oprávněných voličů) a náleží k ní důl pod Máslovicemi a některé pozemky náležející k dvoru Drasteckému (dříve zámek) . Tento dvůr Drasty (dříve Draštaty) čítá jediné číslo popisné a tvoří sám pro sebe obec katastrální, v částečném držení ho má Kapitula vyšehradská. Ku dvoru
a pozemkům jeho využívají Drasta cest obce Větrušické (2 obecní silničky, ovroubeny jsou silnými kmeny ovocného stromoví), která tyto spravovat obec Větrušice musí, aniž by dvůr Drasta k nim přispíval.  Drasty na jinou stranu žádné spojení nemají, pouze do Větrušic. Větrušice měly snahu spojit se s Drasty, ty však přijala obec Klecany 4. dubna 1886.“

 

Víte že, po 100 letech samostatnosti naší obce, v roce 1988, hrozila Větrušicím ztráta samostatnosti v rozhodování o svých obecních věcech, neboť Okresní národní výbor Praha-východ přichází v rámci integraci obcí se záměrem sloučit Větrušice a Klecany, o čemž se dočítám v kronice psané J. Vocáskem. MNV Větrušice i občané sloučení jednoznačně zamítli. Přineslo by více nevýhod než prospěchu.                        

Připravila Hana Koutská, kronikářka obce, 2018 


Pražský spolek ochránců zvířat Klíček Kleceny Pravý Hradec TOPlist Mapová aplikace naší obce Klecansko Větrušicko