Zapůjčení fotografií na výstavu fotografií - téma Větrušice za 100 let

zveřejněno: 11.2.2018     rubrika: AKTUALITY

ZAPŮJČENÍ FOTOGRAFIÍ VĚTRUŠIC - do 10. 6. 2018

Vážení občané,

rádi bychom v rámci oslav 100 let založení republiky uspořádali výstavu fotografií, dokumentů a starých kronik s tématem ,,Sto let naší obce“.  

Aby tato výstava mohla vzniknout, chtěli bychom Vás požádat o laskavé zapůjčení Vámi vybraných fotografií z Vašich rodinných alb.

Máte-li doma fotografie zachycující důležité události v obci během let 1918 – 2018, budeme rádi, když se s námi o ně podělíte a na krátký čas nám je zapůjčíte. Vítány jsou také fotografie zachycující běžný život v obci a třeba stoletou historii Vaší rodiny v naší obci.  Rádi uvítáme i fotografie zachycující práce v sadu či zemědělském družstvu, místní obchod Jednoty atd.  Zkrátka jakékoliv fotografie, které nám vyberete. To platí i pro nové vybudované ulice, pokud máte fotografie např. rozestavěných domů v posledním desetiletí. My bychom následně fotografie roztřídili a uspořádali do tematických celků. 

Výstavu plánujeme na celý měsíc duben 2018 v prostorách zasedací místnosti na Obecním úřadě.

Budete-li ochotni nám své fotografie zapůjčit, přineste je prosím na Obecní úřad kdykoliv v úředních hodinách od  14. 2. do  10. 6. 2018.  I Vaše rodina je součástí historie naší obce.                                      
Petra Šefčíková, starostka


Pražský spolek ochránců zvířat Klíček Kleceny Pravý Hradec TOPlist Mapová aplikace naší obce Klecansko Větrušicko