Uzavírka silnice v Klíčanech - 15. 8. 2017 - 31. 8. 2017

zveřejněno: 9.8.2017     rubrika: Úřední deska - ARCHIV
 
 
U z a v í r k a   a    o b j í z d n é    t r a s y    s i l n i c e   č. III/2427 – ul. Hoštická, pozemek p.č. 377 v k.ú. Klíčany, z důvodu uloţení inţenýrských sítí a provádění stavebních prací při realizaci opravy vedení produktovodu DN 200 Kralupy-Mstětice.
 
15. 8. 2017 - 31. 8. 2017
 
Dokumenty o uzavírce je k dispozici ZDE.

Pražský spolek ochránců zvířat Klíček Kleceny Pravý Hradec TOPlist Mapová aplikace naší obce Klecansko Větrušicko