KANALIZACE - zpřístupnění dokumentace k územnímu řízení na ČOV a kanalizaci

zveřejněno: 4.12.2017     rubrika: KANALIZACE

 

Vážení spoluobčané,

 

obrátil se na nás zastupitel ing. Martin Řimnáč Ph.D., že je neustále urgentně žádán o zpřístupnění dokumentace k územnímu řízení na ČOV a kanalizaci, ovšem s tím že není oprávněn sdělit jména žadatelů- chtěla jsem se s nimi domluvit na předání dokumentace. Abych pravdu řekla, nechápu, kdo chce v takovémto případě zůstat v utajení, ale budiž. (Jen pro úplnost, žádný další člen stavební komise se na nás s podobnou žádostí neobrátil).

 

Znovu zdůrazňuji, že veškeré dokumenty jsou uloženy v tištěné i v elektronické podobě na OÚ (i na stavebním úřadě v Klecanech). I při studii lidé chodili na OÚ a dokumenty si kopírovali, a to i po té, co se nám podařilo zajistit jejich úpravu do podoby na web (tentokrát je to ještě složitější – minule nám pomohl odborník z obce – ráda kohokoliv přivítám, kdo je ochoten nezištně pomoci).

 

Nikdy jsme nikomu neodmítli dokumenty poskytnout buď v tištěné, či elektronické podobě. Jinak tomu není ani tentokrát (ing. Řimnáč to ví a není mi jasné, proč ony urgentní žádosti neodkázal na OÚ, jak již bylo uvedeno na zasedání zastupitelstva dne 27.11.). Sám měl dokumentaci v tištěné podobě od 8.11. do 27.11., mohl si udělat i více kopií či o ně požádat, ráda bych vyhověla, nyní si vše zkopíroval do podoby elektronické.

 

Jak na úřední desce (již od 2.10.), tak i na webu (od 13.11.) je zveřejněno, kde jsou dokumenty uloženy a skutečnost, že každý si je může prostudovat.

 

Jinými slovy každý v této obci má plné právo se s dokumenty seznámit!!!! Opravdu není třeba to dělat utajeně či anonymně.

 

Ing. Řimnáčovi, jak jsem pochopila na zasedání OZ, jde především o tu část, kde došlo ke změně parametrů přečerpávacích stanic (projednáno na Fondu ŽP). Věřte, že všechny stanice musí splnit ČS normu, ať už se jedná o hluk či jiné parametry (např. zápach, který opravdu u přečerpávacích stanic není běžný, myslím, že stávající dešťová kanalizace či okolí některých DČOV páchne mnohem více). Nejsme jedinou obcí, která bude mít (snad) gravitační kanalizaci - dříve se jiný typ kanalizací nestavěl. Je drahá, ale pro občany mnohem levnější než čerpadla. Tudíž platí, že bez přečerpávacích stanic bude muset mít každý čerpadlo, což znamená spotřebu energie + stočné, u gravitace jen stočné. Čerpadla budou jen tam, kde je to skutečně nezbytné. I přes snahu nešlo jinak řešit (ulice Skalní – nedostatek místa pro čerpací stanici v nejnižším bodě ulice nebo některé domy ve staré obci utopené pod komunikacemi).

 

Přijďte se na dokumentaci podívat – není to žádný problém. Druhé veřejné projednání bude 18.12. na stavebním úřadě v Klecanech. Přijďte i vy, kteří nemáte námitky a na kanalizaci čekáte již dlouhá léta, protože musíte platit velké sumy za vývozy žump, určitě se dozvíte spoustu užitečných věcí.

 

Jana Dyčková

místostarostka obce Větrušice


Pražský spolek ochránců zvířat Klíček Kleceny Pravý Hradec TOPlist Mapová aplikace naší obce Klecansko Větrušicko